ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් සෙල්ෆියාගේ සිංඩියට එක්කරගැනිමට කැමතිනම් බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය සදහන්කොට මුහුණුපොතේ සෙල්ෆි කවියා යන ගිණුමට පණිවුඩයක් තබන්න

හය මසක් ඇතුලත කිසිදු පෝස්ටුවක් පලනොකරන බ්ලොග් අඩවී ඉවත් කරන අතර , පෝස්ටුවක් පලකීරිමෙන් පසු ඊමේල් මගින් කරනු ලබන ඉල්ලීමකින් නැවතත් ඇතුලත් කරගත හැක.

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියෙන් සෙල්ෆිගේ සිංඩියට සබැදියක් ලබාදෙන්නට පෙර
  1. Design ක්ලික් කරන්න 
  2. dashboard එකට යන්න 
  3. Layout ක්ලික් කරන්න
  4.  Add a Gadget ක්ලික් කරන්න 
  5. HTML/JavaScript සිලෙක්ට් කරන්න 
  6. Content වලට මේ පහල තියන JavaScript එක පේස්ට් කරල save කරන්න.
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><strike><a href="http://selfieyagesindiya.blogspot.com/"><img border="0" data-height="100" src="https://1.bp.blogspot.com/-jEAv7hMse4o/WSuQ5naHwgI/AAAAAAAAAx0/TMGlvD4996MXeK0aHrPDzplpL_9V0-ABACPcB/s200/PicsArt_1496027197720.jpg" width="230" /></a></strike></div>

ස්තූතියි..
මම
සෙල්ෆි කවියා